понеделник, 16 март 2009 г.

Завист
Завистта е емоция, която изразява вътрешна злоба, предизвикана от успехите, радостта, задоволството и благополучието на други хора. Тя е свързана с желанието или да притежаваш това, което другите имат или да желаеш те да го загубят.


Може да е пасивна или агресивна.

Също така завистта е тясно свързана с чувството на ревност. Представлява един от седемте смъртни гряха в християнството.

Аристотел дефинира завистта като "мъката, причинена от благосъстоянието на други", докато Кант дава определението "нежеланието и невъзможността да се види собственото благосъстояние и благополучие защото е засенчено от това на другите по причина на стандарта за сравнение".

В някои култури завистта се свързва със зеления цвят. На български например съществува израза "Позеленя от злоба".
„Завистникът е враг на самия себе си, защото страда от злото, което сам е причинил.“ — Монтескьо


„Завистниците умират, но завистта — никога.“ — Молиер

„Завистта е враг на щастливите.“ — Епиктет

„Завистта е един от най-действените елементи на ненавистта.“ — Балзак„Завистта е безпокойство (неудовлетворение) на душата, произтичашо от това, че желано от нас благо притежава друг човек, който не считаме за по-достоен от нас да го има.“ — Готфрид Вилхелм Лайбниц

„Завистта е още по-непримирима от ненавистта.“ — Ларошфуко„Завистта няма почивен ден.“ — Ф. Бейкън
Завистта поставя началото на раздора между хората.“ — Демокрит

Злословието и клеветата нямаше да имат такава сила, ако глупостта не им проправяше път.“ — Александър Дюма — баща

Клеветата нанася неизлечими рани на душата.“ — Шекспир


„Който се занимава само със своите дела, намира малко основания за завист.“ — Ф. Бейкън

„По-добре да си обект на завист, отколкото на състрадание.“ — Херодот


Любовта гледа през телескоп, а завистта през микроскоп.“ — Хенри Шоу

Любопитна особеност на нашата професия: мъжете завиждат много по-силно на жените, отколкото те на тях.“ — Сара Бернар

„Мнозина възприемат всеки шилинг в чуждия джоб като лична обида.“ — О'Хенри

"Завистта ни винаги е по-трайна от чуждото щастие, на което завиждаме. — Ларошфуко

Незавидна е участта на този, на когото никой не завижда.“ — Есхил

„Нравственото негодувание е завист с ореол над главата.“ — Хърбърт Уелс

„Състраданието е мъка за чуждото нещастие, а завистта е мъка за чуждото щастие.“ — Платон

„Човек е готов на много неща, за да събуди любов, но ще се реши на всичко, за да предизвика завист.“ — М. Твен

„Малцина от нас могат да понесат щаститето — имам предвид щастието на ближния си.“ — М. Твен
Взето от „http://bg.wikiquote.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82_%E2%80%94_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар