понеделник, 2 март 2009 г.

Резерват за диви магарета

Както в много страни по света и в Кипър магаретата са били използвани в селското стопанство. След навлизане на механизацията хората започват да обработват земите си със селскосопанска техника. Въпросът е бил, какво да правят с магаретата. Направили резерват. Всички магарета са били откарани на най-северната точка в Кипър./ кръг на картата/. Построили резерват. Това било през далечната 1976г. В течение на времето, всички магарета са се превърнали в диви. В смисъл, няма вече впрегатни магарета. Иначе те са много дружелюбни животни / ако не ги закачаш!/. През 1985г. резерватът е бил открит под името "Wild Donkey Protection Area" и фигурира като единствен в списъка на ЮНЕСКО. Издаден е указ за защита живота на магаретата. В момента има популация от над 4000 магарета.
Магаретата живеят в патриархални семейства - едно мъжко магаре и 15-25 принадлежащи му женски магарета. Ролята на водача на семейството е много важна. Отговаря за целостта на семейството и са много ревниви. При опит за нарушаване на "правилата" на семейството се стига до много жестоки боеве, някои от които с фатален край за по-слабия.
В момента резервата е много популярен и посещаван от туристи, еколози. Организират се зоологически експедиции с международно / най-вече/ участие за изучаване живота на магаретата, върнали се към естествения начин на живот.
Както виждате има и пътен знак, предупреждаващ за наличието на магарета.

Няма коментари:

Публикуване на коментар