събота, 6 юни 2009 г.

Създателят на невъзможното

Дейв Бароу е създателят на невъзмжония свят. Свят извън тримерното пространство.


Няма коментари:

Публикуване на коментар