събота, 30 май 2009 г.

МетеоритеМетеор e явление, което се наблюдава при навлизането на твърдо тяло (метеороид) в земната атмосфера.
Метеорите (на простонароден български език, известни и със словосъчетанията: "летавица", "летеница", "небескра", "перунискра" или "божискра" и подобни) се движат със скорости между 30 и 70 km/s. При навлизането си в атмосферата светят, като това светене е причинено от йонизация, а не поради триене, както обикновено се смята. Бялата димна следа, която метеорите оставят след себе си понякога може да се наблюдава дълго време след преминаването им.
Метеори могат да се наблюдават всяка нощ, като средната честота е около 10 метеора на час. В определени периоди от годината, обаче, тази честота е много по-висока и тогава се наблюдава явлението метеорен поток.
Когато твърдото тяло на метеора е по-голямо по размер, преминаването му през атмосферата може да се види дори при дневна светлина, понякога придружено и от звук подобен на гърмеж. Такъв метеор се нарича болид. Достигналите до земната повърхност отломки от метеори се наричат метеорити.


Няма коментари:

Публикуване на коментар