неделя, 28 декември 2008 г.

Кръвната група влияе на живота ни


Коя е твоята кръвна група? :: 0 :: A :: B :: AB ::
Какъв си на работното си място? :: 0 :: A :: B :: AB ::
В брака? :: 0 :: A :: B :: AB ::
Проверка на съвместимост:: О и О :: O и А :: О и В :: О и АВ :: А и А
:: А и В :: А и АВ :: В и В :: В и АВ :: АВ и АВ ::

Групата, която влияе на живота и съдбата ни

В живота на всеки човек има дни, пълни със съмнение и тревога. Има моменти, когато човек трябва да спре и да се огледа: защо съм такъв? Не мога да общувам с непознати хора... Не умея да довеждам нещата до край... Не умея да боравя с парите си... Защо изведнъж се оказа, че моят приятел не ми е приятел, нито враг, просто е никой за мен? Затова пък друг съвсем непознат човек е изпълнен със симпатия към мен? Как изобщо да живея нататък? И с кого? Отговори на тези насъщни въпроси може да даде кръвната ни група.

Едва в началото на ХХ век учените научиха за различните кръвни групи. Първите различия в свойствата на различни кръвни проби откриха австрийският учен Карл Ландштайнер и чешкият лекар Ян Янски. Причината за възникването на тези различия обаче те не успяват да обяснят еднозначно. И днес все още се появяват нови и нови хипотези. Една от тези разлики е възникнала по пътя на еволюционното развитие на човека.
Най-древна е първата (О) кръвна група, която е текла в жилите на неандерталците и кроманьонците. След това идват втора (А) и трета (В) кръвни групи при представителите на племената, заселили се в Европа и Азия, които водели заседнал живот. А четвъртата, най-младата (АВ) е резултат от смесването на първите три.


Кажи ми коя е твоята кръвна група?
Изучавайки групите, учените не са подминали и особеностите на техните носители. И отначало с изненада, а после и по-уверено констатирали, че личността на човека и неговата кръвна група са пряко свързани. За всяка група са характерни някои вкоренени черти, които влияят и на това как протича живота на човека. Те са заложени в кръвта и се предават от поколение на поколение.

Първа группа (О)

Типичните представители на тази група са общителни, енергични и, като правило, екстраверти. "Нулата" лесно се приспособява към промените на околния свят и може съответно бързо и радикално да преразгледа своите възгледи. Хората от тази кръвна група говорят винаги искрено и вълнуващо, не се стесняват да покажат емоциите си и лесно намират общ език с всеки. Но тяхната адаптивност има и обратна страна - тези хора са най-склонни да извършат престъпление. Свръхприспособимостта им понякога ги превръща в ловки закононарушители.
О са много амбициозни. Имат нагласа за успех и придават немалко значение на материалните ценности, които възприемат като материално разширение на своето вътрешно "АЗ".


Втора група (А)


За тази група са характерни сдържаност и хладнокръвие. В кризисни ситуации те никога не губят самообладание и нерядко поемат лидерската роля. Хората с кръвна група "А" са интроверти и обикновено се държат странно. При контакти с други хора понякога изпитват чувство на дискомфорт, но отдават голямо значение на мнението на околните. Те съзнателно се стремят да избягват острите ъгли във взаимоотношенията, и въпреки това постоянно имат усещането, че лошо се вписват в обкръжението. Оттук идват персоналните оплаквания от рода на "никой не ме разбира".
А обичат природата, а онези които предпочитат да живеят в града, обичат да се потопят в бзликата градска тълпа. Домът за тях е убежище, в което те допускат само най-близките. Често ги наричат песимисти - понеже много неохотно приемат всичко ново. Затова пък А компенсират това с творческа активност.


Трета група (В)

Представителите на тази група са родени организатори, рационални, дисциплинирани и прагматични. Те умеят и обичат да работят с уреди, машини и други сложни системи. И получават истниско удоволствие, когато всичко работи както трябва. поставяйки си ясна цел, те настойчиво вървят към нейното изпълнение— понякога тази целеустременост може да граничи с фанатизъм. В не обичат да работят в екип и предпочитат да отговарят само за своите действия. У дома при тях цари малък хаос, тъй като за тях е важно всички вещи да им бъдат под ръка - предпочитат функционалността, а не външния ред. Могат да бъдат наречени единаци - но не по природа, а поради вътрешното им нежелание да попаднат под влияние на другите. И още: В не понасят сантименталностите. В резултат те не са особено късметлии в семейните отношения, понеже ги смятат за безчувствени.

Четвърта група (АВ)

АВ -- е най-интригуващата кръвна група. Нейните притежатели са едновременно сдържани и общителни, скромни и пробивни, замислени и дръзки. На пръв поглед представителите на тази група изглеждат спокойни, но под тази им външност се крият бурни страсти. В едни случаи АВ могат да бъдат екстраверти, а в други - интроверти. И са способни да преминават от един маниер на поведение към друг с невероятна бързина.
АВ се отличават с творчески наклонности. Сложната им натура ги прави прекрасни художници и артисти. Привлича ги всичко неизследвано, непонятно и мистично. Много хора с кръвна група АВ могат да бъдат срещнати сред гадателки и пророчици. От тях се получават прекрасни религиозни лидери (според изследванията кръвта върху Туринската плащеница е от тази група) или прекрасни дипломати и политици.
Използван:http://margaritta.dir.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар