четвъртък, 25 декември 2008 г.

ЩАСТИЕТО СЕ ПРЕДАВА ПО НАСЛЕДСТВО


Безспорно щастие не може да се купи. Но затова пък може да се наследи, твърдят британски и австралийски учени. Освен генетичните изследвания на участниците в любо­питния експеримент (близнаци на възраст от 25 до 75 години) са били задавани въпроси за самите тях - за тяхното усещане за света и степента на удовлетвореност от собствения им живот.
Според резултатите близнаците са оценявали почти еднакво удовлетвореността от собствения си живот. Учените още от самото начало са убедени, че това може да се обясни с наличието или липсата на определени гени. И наистина в хода на изследване­то те са успели да открият тези части от човешкото ДНК, които определят различните черти от характера и формират лич­ността, "предразположе­на" към щастието.
Учените потвърждават разпространеното мнение за това, че активните, дружелюбните, уравновесе­ните и трудолюбивите хо­ра са по-щастливи от останалите: "Хората, които са наследили позитивната си личност, могат дори да "трупат" щастието като резерв, който могат да използват в тежки моменти от живота си".
Британските и австралийски психолози вярват, че резултатите от изследването име ще помогнат за по-доброто опознаване на природата на депресив­ните състояния и усеща­нето за щастие.
ИЗТОЧНИК: http://relaksirai.blogspot.com/2008/12/blog-post.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар