неделя, 25 януари 2009 г.

Задача по алгебра с действията събиране и изваждане


От 9 до 1 да се получи 100
От цифрите от 9 до 1, последователността им обаче трябва да се запази, да се образува аритметичен израз със стойност 100, в който да се срещат минимален брой знаци плюс и минус./ не се допускат действията умножение и деление/.
За същата задача в последователността от 1 до 9 има много решения. Ето едно от тях:
123+45-67+8-9=100
Сигурна съм, че ще решите задачата бързо и лесно. Необходими знания: алгебра за 1-ви клас.

2 коментара: